Artykuły

RAKSSQL oferuje szerokie możliwości dla firm, które współpracują z kontrahentami odbiorcami lub dostawcami po za granicami kraju.
System wyposażony jest we wszystkie niezbędne dokumenty takie jak WNT, WDT, faktury eksportowe, faktura zakupu w walucie, tax-free, SAD, możliwość prowadzenia kasy w walucie. Dzięki możliwości wprowadzenia dodatkowych kosztów do dokumentu WNT łatwo można wyliczyć cenę późniejszej sprzedaży towaru np. do faktury zakupu można doliczyć koszt transportu czy rozładunku (nie jest konieczne tworzenie dodatkowego rozrachunku do dokumentu, koszty doliczą się do ceny końcowej).
Ponadto system pozwala na wystawianie i rozliczanie dokumentów w walutach obcych.

Kluczowe możliwości:

  • Faktura eksportowa, Wewnątrz wspólnotowa faktura VAT – WDT (FE, WDT)
  • Korekta faktury eksportowej, Faktura – WDT
  • Faktura wewnętrzna VAT – WNT
  • Faktura zakupu w walucie
  • Transakcje trójstronne (WDT-T, WNT-T)
  • Zamówienia walutowe