Artykuły

System RAKSSQL, dzięki szerokiej gamie funkcjonalności pozwala zwiększyć efektywność codziennej pracy pracowników działów sprzedaży w firmach prowadzących działalność handlową, usługową i produkcyjną. To kompletny i zintegrowany program sprzedażowy, który zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do sprzedaży w nowoczesnej firmie. Cechą szczególną systemu jest wykorzystywanie bezpłatnego serwera baz danych, który może pracować nie tylko pod kontrolą Microsoft Windows, ale także na systemach Linux co znacząco obniża koszty  wdrożenia  i eksploatacji.

Program pozwala na zautomatyzowanie procesów obługi sprzedaży, zamówień, zakupów, magazynu, płatności i rozliczeń z kontrahentami.  RAKSSQL Sprzedaż umożliwia łatwe wystawianie i zarządzanie fakturami VAT, WDT, WNT, fakturami zaliczkowymi i eksportowymi w dowolnej walucie. Zapewnia obsługę sprzedaży detalicznej (paragony, kody kreskowe, drukarki fiskalne, wagi elektroniczne) oraz hurtowej (rezerwacje towarów na podstawie zamówień, faktury proforma). Umożliwia tworzenia wielu cenników, definiowanie dowolnej ilości grup rabatowych, obsługę płatności (kasa, bank) oraz prowadzenie wielu magazynów.

Pełny obraz firmy
Dzięki szerokiej gamie gotowych zestawień oraz możliwości tworzenia własnych raportów, program pozwala uzyskać pełny obraz działalności handlowej.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
Moduł współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych pozwala na współpracę z programami księgowymi, czy sklepami internetowymi.

Współpraca z zagranicą
System posiada wszystkie dokumenty takie jak WNT, WDT, faktury eksportowe, faktura zakupu w walucie, tax-free, SAD, możliwość prowadzenia kasy w walucie. Dzięki opcji wprowadzenia dodatkowych kosztów do dokumentu WNT łatwo można wyliczyć cenę późniejszej sprzedaży towaru np. do faktury zakupu można doliczyć koszt transportu czy rozładunku (nie jest konieczne tworzenie dodatkowego rozrachunku do dokumentu, koszty doliczą się do ceny końcowej). ... Więcej>>>

Zarządzanie Sprzedażą i CRM
Pełna integracja części sprzedażowej i CRM otwiera dla użytkowników wiele możliwości. Oprócz planowania wizyt u kontrahentów czy opcji pozwalających np. na zarządzanie serwisem wyjazdowym, przechowywania wszelkich informacji o kontakcie, w znaczący sposób ułatwia zarządzanie procesem sprzedaży. System zapewnia dostęp do informacji, określa prawdopodobieństwo skutecznego zakończenia transakcji umożliwiając analizę sprzedaży według kanału sprzedaży, rodzaju handlowca, czy analizę konkretnego Klienta. Dzięki zarządzaniu sprzedażą na bieżąco można śledzić prawdopodobieństwo wykonania planów i precyzyjniej prognozować wyniki przychodowe firmy.
System posiada również moduł ofertowania, który ściśle powiązany jest z szansami sprzedaży.

Panel sterujący kontrahentami
W systemie RAKSSQL dzięki połączeniu części sprzedażowej i CRM stworzony został panel, umożliwiający wygodną pracę z Klientem. Z okna kontrahenta użytkownik ma pełny dostęp do informacji związanych z danym klientem, m.in. posiada dostęp i podgląd na historię zakupów i sprzedaży, operacji z kontrahentem, należności i zobowiązań finansowych, zamówień i ofert, danych kontaktowych. W ten sposób otrzymujemy centrum informacji z okna przeglądu kontrahenta.

System znaczników
RAKSSQL posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz znajdujących się na nich pozycji. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu w pełni definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania oznaczonych znacznikami dokumentów. Np. na fakturze jedna pozycja przeznaczona jest na potrzeby własne i „idzie” w koszty, pozostałe wchodzą na magazyn do późniejszej odsprzedaży.
Jednak oprócz zastosowania w księgowości system znaczników ułatwia również pracę użytkowników części sprzedażowej. Dzięki nim możliwe jest sortowanie, filtrowanie i tworzenie zestawień według dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika parametrów.
System znaczników dostępny jest we wszystkich oknach systemu.

System załączników
W programie istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej.
Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.
Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów całej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów czy jakichkolwiek innych dokumentów. Jednocześnie każdy artykuł może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję, skan faktury zakupu czy specyfikację techniczną.

Przykłady:

  • Kontrahenci, z którymi posiadamy podpisane umowy handlowe, mogą mieć podpięte ich elektroniczne wersje, dzięki czemu każda osoba posiadająca dostęp do tej części systemu będzie mogła sprawdzić np. jakich rabatów powinna udzielić lub jaki zaproponować termin płatności na fakturze sprzedaży.
  • Do dokumentów zakupowych możemy podpiąć ich skan, dzięki czemu księgowa księgująca taki dokument będzie mogła informacje wprowadzone do systemu porównać z oryginałem nie wstając od komputera


Wyślij zapytanie