Artykuły

Serwis Prawa Pracy (SPPiU)

RAKSSQL to jedyny w Polsce zintegrowany system informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem, którego integralnym elementem jest Serwis Prawa Pracy.
Moduł gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do obowiązujących przepisów, komentarzy i orzecznictwa. Stanowi  istotne wsparcie dla osób realizujących w firmach zadania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Autorem Serwisu jest firma Wolters Kluwer Polska, która tworzy najpopularniejszą w kraju bazę prawną LEX.
Każdy Użytkownik Serwisu może zadawać pytania specjalistom. Opracowaną przez eksperta odpowiedź otrzymuje w ciągu 7 dni roboczych. Udzielane odpowiedzi (wraz z informacją o stanie prawnym) znajdują się w publikacji i są na bieżąco aktualizowane.

Serwis Prawa Pracy to:

komfort pracy - serwis jest na bieżąco aktualizowany. Nieustanne śledzenie zmian w przepisach prawnych przestaje być konieczne gdy mamy całą wiedzę w zasięgu ręki.  

oszczędność czasu - dzienniki, tygodniki, miesięczniki... nie są już potrzebne.

oszczędność pieniędzy - wszystkie ważne informacje znajdują się w jednym miejscu, są odpowiednio skatalogowane, a do dyspozycji mamy intuicyjną wyszukiwarkę.

poczucie bezpieczeństwa – w dzisiejszych czasach pewność informacji jest nieodzowna. Z nami masz tą pewność.  


Na Serwis składają się następujące elementy:

ujednolicone teksty aktów prawnych - serwis zawiera zbiór ujednoliconych tekstów aktów prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Bazę przygotowano specjalnie pod kątem specjalistów kadrowych. Wyróżnianie zmian wprowadzanych w przepisach oraz możliwość wyszukiwania brzmienia aktu prawnego na wybrany dzień pozwoli na swobodne poruszanie się po serwisie wszystkim podmiotom realizującym zadania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

komentarze specjalistów poparte przykładami
W Serwisie Prawa Pracy znajdują się komentarze specjalistów poparte konkretnymi przykładami. Komentarze koncentrują się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, z podaniem przykładów rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Użytkownicy serwisu mają dostęp do rozwiązań i instrukcji postępowania gotowych do zastosowania w codziennej pracy.  

orzecznictwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (SN, NSA)

Orzeczenia są zaprezentowane jako:

 

pełna baza z możliwością szybkiego wyszukiwania,

 

dokumenty powiązane tematycznie z omawianymi problemami.

 

porady, poradniki ZUS

odpowiedzi specjalistów na pytania użytkowników. Serwis zawiera już ponad 4.140 aktualnych odpowiedzi na pytania Użytkowników.

wzory regulaminów, umów i pism
Ponad 700 edytowalnych wzorów dokumentów usystematyzowanych wg poniższego podziału:
 

 

Aktywne formularze

 

Kodeks pracy

 

Państwowa Inspekcja Pracy

 

PFRON

 

FGŚP

 

Aktywizacja bezrobotnych

 

Pomoc społeczna

 

Formularze ZUS

 

Choroba i macierzyństwo

 

Świadczenia rodzinne

 

Kapitał początkowy

 

Fundusze emerytalne

 

KRUS

 

Formularze podatkowe

 

Formularze unijne

 

normy z zakresu BHP

wytyczne Ministerstwa Finansów oraz izb i urzędów skarbowych
Wszystkie istotne dla Kadrowego pisma urzędowe zaprezentowane jako:
 

 

pełna baza z możliwością szybkiego wyszukiwania,

 

jeden z dokumentów przypisanych tematycznie do konkretnego zagadnienia np. ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Dodatkowo:

zawsze aktualne stawki i wskaźniki

praktyczne kalkulatory

bazy teleadresowe urzędów, inspektoratów i biur terenowych ZUS

dyrektywy Unii Europejskiej

projekty ustawodawcze


Aktualizacja serwisu:

Miesięczna - płyta CD-ROM

Codzienna - wersja on-line

Wyślij zapytanie