Szukaj

Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 50 znalezionych pozycji.
Strona 3 z 3

Małe - Środki trwałe

Utworzone: 28 luty 2013. Posted in Uncategorised

Środki trwałe Moduł ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację i umarzanie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Program pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, ...

Małe - Finanse

Utworzone: 28 luty 2013. Posted in Uncategorised

Finanse Moduł jest odpowiedzialny za ewidencję oraz kontrolę operacji kasowych i bankowych. Program zawiera dane o rozrachunkach z kontrahentami, a także informacje o ruchu środków pieniężnych w firmie. ...

Małe - Kadry i płace

Utworzone: 28 luty 2013. Posted in Uncategorised

... z pozostałymi modułami RAKSSQL tworząc jedną całość. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych ...

Małe - Księga handlowa

Utworzone: 28 luty 2013. Posted in Uncategorised

... Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS. RAKSSQL to jedyny w Polsce program wyposażony ...

Małe - Księga podatkowa

Utworzone: 28 luty 2013. Posted in Uncategorised

Niezwykle prosty i przyjazny program przeznaczony dla firm rozliczających się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Aplikacja ...

Małe - Magazyn

Utworzone: 28 luty 2013. Posted in Uncategorised

Magazyn Program daje możliwość prowadzenia wielu magazynów, wystawiania wszystkich typów dokumentów przychodowych i rozchodowych, zarządzania zapasami: kontrola zalegania towarów i terminu przydatności, ...

Małe - Punkt obsługi sprzedaży

Utworzone: 28 luty 2013. Posted in Uncategorised

... nawigacja, współpraca z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, ekranami dotykowymi - to tylko niektóre zalety programu. Każda osoba po kilku minutach szkolenia może opanować obsługę programu. Wystawianie ...

Małe - Sprzedaż

Utworzone: 28 luty 2013. Posted in Uncategorised

... magazynu, płatności i rozliczeń z kontrahentami. Program współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, kolektorami danych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych ...

Mikro - Kasa bank i rozrachunki

Utworzone: 27 luty 2013. Posted in Uncategorised

Kasa bank i rozrachunki Moduł systemu RAKSSQL odpowiedzialny za ewidencję oraz kontrolę operacji kasowych i bankowych. Program zawiera dane o rozrachunkach z kontrahentami, a także informacje o ruchu ...

Mikro - Zestawienia i raporty

Utworzone: 27 luty 2013. Posted in Uncategorised

... tworzenia własnych raportów, program pozwala uzyskać pełny obraz działalności handlowej. automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów księgowych, zestawienia dla księgi ...