Szukaj

Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 38 znalezionych pozycji.
Strona 2 z 2

Mikro - Kasa bank i rozrachunki

Utworzone: 27 luty 2013. Posted in Uncategorised

... z częścią sprzedażową i ewidencją księgową, jednakże logicznie został z niej wydzielony. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy szereg nowych możliwości m.in.: tworzenie rozrachunków na etapie powstawania ...

Mikro - Zestawienia i raporty

Utworzone: 27 luty 2013. Posted in Uncategorised

... tworzenia własnych raportów, program pozwala uzyskać pełny obraz działalności handlowej. automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów księgowych, zestawienia dla księgi ...

Mikro - Kadry i płace

Utworzone: 27 luty 2013. Posted in Uncategorised

... plików graficznych ze skanowanych dokumentów). Struktura organizacyjna program umożliwia tworzenie struktury organizacyjnej firmy: struktura kadrowa, grupa płacowa, pracownicy, struktura kadrowa ...

Mikro - Środki trwałe

Utworzone: 27 luty 2013. Posted in Uncategorised

... i rozchodów. Dodatkowo program umożliwia stworzenie zestawień zawierających kwoty umorzenia za okres, plany amortyzacji (roczny, globalny) oraz historię środka trwałego. Polecenia księgowania (PK)  ...

Mikro - Ryczałt

Utworzone: 27 luty 2013. Posted in Uncategorised

... Mogą być one przeniesione z roku poprzedniego. Zestawienia  RAKSSQL Księga Podatkowa i Ryczałt umożliwia tworzenie zestawień dla księgi i rejestrów za wybrany okres czasu, dla dowolnego kontrahenta ...

Mikro - Księga Podatkowa

Utworzone: 27 luty 2013. Posted in Uncategorised

... Mogą być one przeniesione z roku poprzedniego. Zestawienia  RAKSSQL Księga Podatkowa i Ryczałt umożliwia tworzenie zestawień dla księgi i rejestrów za wybrany okres czasu, dla dowolnego kontrahenta ...

Mikro - CRM

Utworzone: 27 luty 2013. Posted in Uncategorised

... Możliwe jest tworzenie dowolnych, między-działowych zespołów, które możemy wykorzystywać m.in. podczas harmonogramowania zadań bądź tworzenia terminarzy. Terminarze Zarządzają spotkaniami, wydarzeniami, ...

Mikro - Magazyn

Utworzone: 27 luty 2013. Posted in Uncategorised

... kolumn, eksport danych do pliku tekstowego oraz  pliku XML. Tworzenie wzorców księgowań oraz rozksięgowanie dokumentów. możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowo-rabatowej.  ...

Pakiet PRO

Utworzone: 27 luty 2013. Posted in Uncategorised

... w zależności od wartości dokumentu.   Tworzenie raportów kasowych Rejestracja wszystkich operacji gotówkowych zachodzących w firmie. Pełna i szybka kontrola przepływu gotówki, wystawianie i rejestracja ...

Pakiet MEDIUM

Utworzone: 27 luty 2013. Posted in Uncategorised

... cennika, definiowanie grup rabatowych, rabaty procentowe i progowe, określane automatycznie w zależności od wartości dokumentu.  Tworzenie raportów kasowych Rejestracja wszystkich operacji gotówkowych ...

Pakiet START

Utworzone: 27 luty 2013. Posted in Uncategorised

...  Tworzenie raportów kasowych Rejestracja wszystkich operacji gotówkowych zachodzących w firmie. Pełna i szybka kontrola przepływu gotówki, wystawianie i rejestracja poleceń przelewu, współpraca z bankowymi ...

RAKSSQL Kadry i Płace + zestaw RCP

Utworzone: 27 luty 2013. Posted in Uncategorised

... autonomicznych     utworzenie bazy danych użytkowników systemu wraz z kodami ich kart oraz uprawnieniami.     rejestrację zdarzeń dla potrzeb sprawdzenia ...

Wdrożenie RAKSSQL Kadry i Płace

Utworzone: 26 luty 2013. Posted in Aktualności

... elektronicznych dokumentów, plików graficznych ze skanowanych dokumentów) Struktura organizacyjna Program umożliwia tworzenie struktury organizacyjnej firmy: struktura kadrowa, ...

Archiwizacja danych

Utworzone: 22 luty 2013. Posted in Uncategorised

... oprogramowania.   Natomiast bardzo ważną rzeczą na którą zwracamy uwagę planując scenariusz archiwizacji jest jak najkrótszy czas na odtworzenie danych, który jest uzależniony od typu przechowywanych ...

Małe i średnie firmy - współpraca z zagranicą

Utworzone: 21 marzec 2012. Posted in Uncategorised

... sprzedaży towaru np. do faktury zakupu można doliczyć koszt transportu czy rozładunku (nie jest konieczne tworzenie dodatkowego rozrachunku do dokumentu, koszty doliczą się do ceny końcowej). Ponadto system ...

Sprzedaż - Pakiet1

Utworzone: 21 marzec 2012. Posted in Uncategorised

... wyliczyć cenę późniejszej sprzedaży towaru np. do faktury zakupu można doliczyć koszt transportu czy rozładunku (nie jest konieczne tworzenie dodatkowego rozrachunku do dokumentu, koszty doliczą się do ...

Rewizor

Utworzone: 15 marzec 2012. Posted in Uncategorised

... automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja ...

Raks

Utworzone: 15 marzec 2012. Posted in Uncategorised

... które optymalizują codzienne żmudne i czasochłonne czynności. Program umożliwia tworzenie pełnych analiz finansowych dla Klientów. RAKSSQL dla Biur Rachunkowych stwarzając nowe możliwości podnosi konkurencyjność ...