Comarch ERP XL 2013.1 na dobry początek Nowego Roku

14 stycznia 2013r.

Comarch udostępnił kolejną wersją rozwiązania Comarch ERP XL, będącego trzonem oferty systemów klasy ERP dla sektora MSP. Comarch ERP XL 2013.1 łączy w sobie zmiany mające na celu dostosowanie do nowych przepisów prawa oraz rozwój funkcjonalny, w tym poszerzenie oferty dostępnych modułów o obszar  do zarządzania umowami.

W związku z wprowadzonymi przez Rząd zmianami w przepisach, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku, w systemie Comarch ERP XL 2013.1 wprowadzono stosowne modyfikacje, wynikające m.in. ze zmiany zasad wystawienia faktur oraz danych, które powinny one zawierać. Umożliwiono m.in. rejestrowanie faktur w tzw. formie uproszczonej, z niepełnymi danymi kontrahenta (nowe przepisy dopuszczają stosowanie faktur uproszczonych w przypadku transakcji opiewających na wartość nie większą niż 450 zł lub 100 euro). System dostosowano także do konieczności umieszczania na fakturach pełnych nazw sprzedawcy i nabywcy.

Comarch ERP XL 2013.1 zyskał zupełnie nowy moduł wspierający procesy związane z rejestrowaniem zawieranych przez firmę umów. Narzędzie pozwala zarejestrować dowolnego typu umowę, a także zdefiniować dla niej dodatkowe, własne elementy i właściwości. System wspiera również ocenę rentowności umów, która odbywa się na podstawie dokumentów powiązanych z daną umową. Mogą to być dowolne dokumenty lub pozycje dokumentów zarejestrowanych w systemie Comarch ERP XL.
Kolejna grupa nowości dotyczy obszaru magazynu wysokiego składowania (WMS – Warehouse Management System). W Comarch ERP XL 2013.1 zostały dodane nowe dokumenty WMS – awizo dostawy oraz zlecenie wydania z magazynu. Dzięki temu pracownicy magazynowi zyskają wzbogacone narzędzie do obsługi dostaw i wysyłek.

Istotną zmianą wprowadzoną w obszarze środków trwałych jest możliwość obsługi tzw. leasingu walutowego, w którym czynsze (opłaty) miesięczne, czynsz inicjalny (opłata wstępna) i cena sprzedaży (wartość wykupu) wyrażone są w walucie obcej, a także raty leasingowe są płatne w walucie obcej. Obszar księgowy wzbogacono m.in. o możliwość generowania harmonogramów dla księgowań okresowych. Umożliwiono także dodawanie opisu analitycznego bezpośrednio z poziomu dokumentów znajdujących się w obiegu.

Spośród licznych zmian w obszarze analityczno-raportowym Business Intelligence ciekawą funkcjonalnością jest możliwość wykorzystania SMS w ramach automatycznego przesyłania danych raportowych do określonych subskrybentów. W nowej wersji aplikacja działa również w trybie 64-bitowym, dzięki czemu może w pełni wykorzystać zasoby systemowe.

Równolegle z trzonem systemu rozwijane są narzędzia współpracujące, rozszerzające standardowe możliwości ERP. Na początku stycznia 2012 roku udostępniono nową wersję rozwiązania Comarch ERP Mobilny Sprzedawca na Android, wzbogaconą m.in. o możliwość obsługi sprzedaży typu vanselling. Wraz z Comarch ERP XL 2013.1 pojawiła się także nowa wersja aplikacji Comarch ERP Mobilny Magazynier.

W 2012 roku system Comarch ERP XL wybrało 365 nowych klientów.

Tym samym łączna liczba firm korzystających z rozwiązania osiągnęła 4000.