Wdrożenie RAKSSQL Kadry i Płace

18.05.2009 

W jednej z Gdyńskich firm zajmujących się ochroną osób i mienia, wdrożyliśmy system Kadrowo-Płacowy RAKSSQL.

System obsługuje ponad 300 zatrudnionych pracowników.

 

Małe i średnie firmy - Kadry i płace

Moduł Kadry i Płace stanowi kompletny i w pełni zintegrowany system składający się ze wszystkich niezbędnych elementów oraz z efektywnych rozszerzeń wspomagających i usprawniających codzienną pracę pracowników działów kadr i rachuby płac. Gwarantuje dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwala na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac. Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.

Oferujemy jedyny w Polsce program wyposażony w Serwis Prawa Pracy.

RAKSSQL Kadry i Płace jako element systemu do zarządzania przedsiębiorstwem jest z nim w pełni zintegrowany eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast widoczna dla modułu Finanse czy Księgowość. Z kolei naliczając listę można korzystać z informacji wprowadzonych w innych modułach: potrącić nierozliczone zaliczki, wyliczyć premię od obrotu itp.
Program współpracuje z elektronicznymi systemami rejestracji czasu pracy, z których dane są automatycznie pobierane i przetwarzane.

Moduł wyposażony jest w system zarządzania załącznikami, który daje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Przykładowo do kartoteki pracownika można podpiąć zeskanowane świadectwa pracy, oświadczenia lekarskie, wnioski urlopowe, zaliczki. Dokumenty te można w każdej chwili obejrzeć bez żmudnego przeszukiwania archiwum w segregatorach.

Podstawowe możliwości:

Kartoteka pracowników

Kartoteka przechowuje dane osobowe, dane służbowe oraz dane adresowe pracowników

Na potrzeby wyliczeń płacowych przechowywane są informacje o kosztach uzyskania, danych urlopowych, wspólnym opodatkowaniu

Pozwala gromadzić wymaganą prawem dokumentację o pracowniku (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne).

Zgodnie z wymogami ustawy o danych osobowych w kartotece znajduje się miejsce na odnotowanie udostępnienia danych pracownika.

Umożliwia uzupełnianie danych naliczonych już w poprzednich miesiącach w innych systemach płacowych lub z ewidencji papierowej (bilans otwarcia).

W kartotece znajduje się kalendarz pracownika w którym odnotowywane są zdarzenia dotyczące nieobecności i obecności pracownika typu choroba, urlop, zasiłek, nadgodziny do zapłacenia itp.

Obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych ze skanowanych dokumentów)


Struktura organizacyjna

Program umożliwia tworzenie struktury organizacyjnej firmy: struktura kadrowa, grupa płacowa, pracownicy.

Struktura kadrowa odwzorowuje działy w przedsiębiorstwie/firmie.

Grupy płacowe mogą tworzyć pracownicy różnych działów np. grupa specjalistów, grupa kierowników, grupa remontowo-montażowa itp.

Do struktury organizacyjnej można przypisywać składniki wynagrodzenia takie jak np. bony dla firmy, premia dla działu handlowego.


Kadry
Program zapewnia pełną obsługę umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Pracownik może mieć dowolną ilość umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Umowy o pracę

Ewidencja zawartych z pracownikiem umów o prace.

Definiowalny bilans otwarcia dla pracowników ( gdy ewidencja była prowadzona w innym programie lub „papierowo” należy wprowadzić dane początkowe do systemu )

Rejestracja aneksów do umowy, wypowiedzenia warunków umowy, wypowiedzenia umowy.

Przypisywanie do umowy składników wynagrodzenia które określają parametry wynagrodzenia (płacę zasadniczą, stawkę za godzinę, dodatki, premie, potrącenia itp.).

Każdy składnik wynagrodzenia na umowie może mieć szczegółowo określone w jakich miesiącach ma obowiązywać i na jakich listach płatniczych będzie rozliczany


Umowy cywilnoprawne

Ewidencja zawartych z pracownikiem umów o dzieło, umowy zlecenia, prawa autorskie, kontrakt menedżerski, dywidendy, czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, świadczenia emerytów – byłych pracowników, udział w organach stanowiących osób prawnych inne zryczałtowane oraz inne źródła.

Przypisywanie do umowy składników wynagrodzenia które określają jego kwotę rachunku, przysługujące mu dodatki, premie, potrącenia itp.

Każdy składnik wynagrodzenia na umowie może mieć szczegółowo określone w jakich miesiącach ma obowiązywać


Kalendarze
Program pozwala na efektywne zarządzanie kalendarzami. Kalendarz można definiować dla firmy i działów oraz tworzyć na ich podstawie indywidualne kalendarze pracownicze.

Kalendarze wzorcowe

Tworzenie kalendarzy wzorcowych dla firmy oraz działów.

Wypłaty i przelewy wynagrodzeń List płatniczych i rachunków przez moduł Finanse

Dziedziczenie informacji o dniach z kalendarza innej kategorii np. z kalendarza firmy.

 

Generowanie kalendarza wzorcowego za pomocą szablonu, w którym jest zapisana informacja o dniu pracy, dniu wolnym od pracy. Dla dni pracy mogą być szczegółowo określone godziny pracy oraz liczba godzin do przepracowania.


Elektroniczna rejestracja czasu pracy ....więcej

Automatyczna i precyzyjna kontrola czasu pracy z wykorzystaniem kart zbliżeniowych
Łatwe rozliczanie nieobecności i godzin nadliczbowych
Możliwość rozbudowania o system kontroli dostępu
Współpraca z urządzeniami wielu producentów m.in. PC Therm, BiBi
Obsługa do 256 punktów kontroli czasu pracy i max. 1100 kart zbliżeniowych dla pracowników.

Wyślij zapytanie