Aktualizacja - Spiżarnia 3.1

30 listopada 2010r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej od początku roku 2011 obowiązywały będą zmienione stawki podatku Vat. Wychodząc na przeciw tym przepisom dostosowaliśmy program Spiżarnia do obsługi nowych stawek.

Program automatycznie przelicza wartości towarów znajdujących się już w magazynie. Proces zmiany stawek Vat został połączony z zamknięciem roku, dzięki czemu użytkownicy mogą "wejść" w nowy rok i dostosować swój magazyn do zmienionych przepisów za pomocą zaledwie 4 kliknięć. Dodatkowo istnieje możliwość ręcznej zmiany stawek podatku Vat w edycji kartotek.

Do programu został dodany nowy raport - wydruk z informatora, który zawiera dokładne zestawienie przychodów, rozchodów i stanów dotyczących wybranego towaru (kartoteki).

 

Program Spiżarnia 3.1 dostępny jest w dwóch wersjach - standardowej i ze zmienionym raportem żywieniowym. Wersja zmieniona posiada możliwość robienia jednego raportu żywieniowego przy użyciu kilku stawek żywieniowych. Jest to możliwe dzięki przypisaniu stawki do grupy osób (a nie jak w wersji standardowej do raportu).