Nasze wieloletnie doświadczenie zespołu spowodowało, że do naszych klientów należą firmy z różnych branż. Dzięki czemu jesteśmy w stanie rozpoznać specyfikę działania każdej firmy, zapewnić wsparcie zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej.


Do naszych klientów należą:

W zakresie serwisu:

 • firmy spedycyjne
 • firmy consultingowe
 • wszelkiego rodzaju hurtownie
 • biura rachunkowe
 • firmy doradcze
 • firmy budowlane i inwestorzy
 • irmy produkcyjne
 • firmy z branży stoczniowej
 • firmy projektowe
 • architekci
 • serwisy samochodowe, dealerzy
 • agencje reklamowe
 • firmy szkoleniowe
 • firmy usługowe
 • placówki budżetowe – szkoły, przedszkola i inne.


Wielość klientów, ich złożoność pozwala nam na rzetelne i profesjonalne wykonanie świadczonych usług.

W zakresie oprogramowania:

 • Instytut Żywności i Żywienia
 • akademie medyczne
 • akademie rolnicze
 • akademie wychowania fizycznego
 • instytuty wojskowe
 • szpitale
 • szkoły
 • przedszkola
 • żłobki
 • domy dziecka
 • ośrodki wychowawcze
 • ośrodki wypoczynkowe
 • zakłady poprawcze
 • domy opieki
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • poradnie dietetyczne, gabinety dietetyczne
 • firmy spedycyjne
 • firmy szkoleniowe
 • firmy produkcyjne sektora spożywczego
 • agencje reklamowe i inni.