REGULAMIN PROMOCJI „POZNAJMY SIĘ”

  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocji „Poznajmy się” świadczonej przez firmę Net-Komp Usługi Informatyczne, z siedzibą w Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 26/7, 81-378 Gdynia.
  • Promocja dotyczy wyłącznie firm. Osoby fizyczne nie są uprawnione do skorzystania z promocji.
  • Promocja dotyczy wyłącznie nowych Klientów.
  • Promocja upoważnia do otrzymania rabatu w wysokości 20% przez okres pierwszych 2 miesięcy od daty podpisania umowy z nowym Klientem na usługi związane z obsługą informatyczną firm.
  • W przypadku firm, które nie zdecydują się na stałą współpracę z naszą firmą, promocja obowiązuje przez okres 2 miesięcy od daty wystawienia pierwszej faktury.
  • Rabat przyznawany jest wyłącznie na usługi wykonywane przez firmę Net-Komp Usługi informatyczne z wyłączeniem cen części i oprogramowania.
  • Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie podpisania umowy.
  • Regulamin promocji „Poznajmy się” firmy Net-Komp Usługi Informatyczne obowiązuje od dnia 01.01.2009 r do odwołania.
  • Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami.
  • Firma Net-Komp Usługi Informatyczne zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.