Zakupy

System RAKSSQL posiada rozbudowany moduł zakupów w pełni zintegrowany z częścią sprzedażową. Użytkownik może wprowadzać do systemu wszystkie dokumenty kosztowe, zaś dzięki powiązaniu z częścią finansową możliwa jest pełna kontrola zobowiązań i należności. Moduł rozrachunki pozwala na łatwą kontrolę nad finansami firmy. Wiekowanie rozrachunków, pełna historia płatności, powiązanie z wyciągiem bankowym poszczególnych dokumentów, zestawienia zakupów i kosztów upraszczają zarządzanie finansami i ułatwiają zachowanie płynności finansowej.
Pełna integracja systemu pozwala łatwo rozliczyć fakturę zakupu z fakturą sprzedażową (kompensata, możliwość rozliczania zaliczek pracowniczych nawet na pomocą przelewów) i zapewnia pełny obraz firmy z jednego programu.

Kluczowe możliwości:

 • pełna obsługa dokumentów zakupu: Faktura zakupu, Korekta zakupu, Zamówienie do dostawców,
 • zbiorcze faktury zakupu (z wielu PZ),
 • szybki wybór kontrahenta według nazwy skróconej, numeru NIP lub kodu kreskowego,
 • ostrzeżenie o przekroczeniu definiowanego progu zadłużenia wobec danego dostawcy. Podgląd długu wobec danego dostawcy.
 • obsługa zamówień własnych z możliwością ich częściowego rozliczania i modyfikowania,
 • rejestr zamówień do dostawców na towary i usługi, które są lub których nie ma w magazynie,
 • zamówienia z symbolami i nazwami towarów dostawcy,
 • import pozycji z zamówienia. Wystawianie dokumentu potwierdzenia zamówienia. Zakup towaru na podstawie wystawionego wcześniej zamówienia,
 • blokada zamówienia (blokada ręczna lub automatyczna),
 • kontrola rozrachunków - ostrzeżenia o zaleganiu z płatnością przez danego klienta, ostrzeżenia o ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu w momencie realizacji zamówienia,
 • blokada zamówienia do danego dostawcy (blokada ręczna lub automatyczna),
 • Stanu realizacji zamówień.