Pakiet PRO

999 zł netto                                              

Przeznaczony dla firm, które:

 • zatrudniają pracowników,
 • rozliczają się z ZUS,
 • wystawiają faktury lub paragony,
 • kupują towary, usługi,
 • prowadzą magazyn,
 • prowadzą Księgę Podatkową,
 • amortyzują posiadane wyposażenie.

Program stworzony dla przedsiębiorców zatrudniających i rozliczających samodzielnie pracowników (do 10),  prowadzących sprzedaż  i obsługę magazynu oraz rozliczających się na podstawie Księgi Podatkowej. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktur, paragonów), dokumentów magazynowych oraz prowadzenie rozliczeń kasowych, współpracuje z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych. Automatycznie generuje deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS, rozlicza "kilometrówkę", dokonuje amortyzacji posiadanych środków trwałych.

Dzięki pełnej integracji każda operacja jest odnotowywana w systemie,  np. wystawienie faktury powoduje automatyczne pomniejszenie stanów magazynowych. Program daje możliwość rozbudowy do 3 stanowisk komputerowych.

 

W skład pakietu wchodzą następujące elementy systemu RAKSSQL: 

 • Sprzedaż,
 • Magazyn,
 • Drukarki fiskalne,
 • Tax Free,
 • Zakupy,
 • Zamówienia,
 • Kasa, Bank, Rozrachunki,
 • Księga Przychodów i Rozchodów,
 • Ryczałt,
 • Kadry i Płace (do 10 prac.),
 • Środki Trwałe (do10),
 • Generator Raportów.

Pełna obsługa dokumentów

Sprzedaży i zakupu: faktura VAT, faktura VAT RR, faktura "odwrotne obciążenie", faktury zaliczkowe, paragon, faktura korygująca; kasowych: KP, KW, wyciągi bankowe, polecenia przelewu. 


Obsługa zamówień

Rejestr zamówień na towary i usługi, które są lub których nie ma w magazynie, obsługa zamówień własnych i obcych z możliwością ich częściowego rozliczania i modyfikowania, rezerwacja towarów na podstawie zamówień z uwzględnieniem terminu ich realizacji kontrola rozrachunków - ostrzeżenia o zaleganiu z płatnością przez danego klienta, o przekroczeniu limitu kredytu kupieckiego w momencie realizacji zamówienia z symbolami i nazwami towarów dostawców. 


Prosty proces wystawiania dokumentów

Szybka sprzedaż detaliczna z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych, szybki wybór kontrahenta wg nazwy skróconej, NIP lub kodu kreskowego, możliwość przypisania do kontrahenta ceny domyślnej - indywidualnej, wystawianie dokumentów wydania na podstawie realizacji ofert, różne sposoby naliczania VAT w dokumentach handlowych: od sumy, od netto, od brutto. 


Współpraca z drukarkami fiskalnymi:

Emar Duo Pro, Elmar Printo 57T, Torell Duo Pro, Posnet DF-301, Posnet DF-3001, Posnet DF-3001A, Posnet Thermal (nowa homologacja), Posnet Temo (przez RS-232), Optimus (Novitus) Vivo, Optimus Vento, Elzab FP-600, Elzab OMEGA I, Elzab OMEGA II, Elzab OMEGA F, Elzab MERA F, Upos FP210,  Upos FP210FV, Upos FP-T285, Upos FP300, Upos FP600, Upos FP950, Innova Profit, Innova Market (przez RS-232 lub przez USB z emulacją RS-232). 


Rejestrowanie dokumentów w Księdze Podatkowej

Wprowadzanie dokumentów jest szybkie i wygodne. Można korzystać z gotowych wzorców księgowań oraz kartotek kontrahentów i grup operacji (odpowiednik kont w pełnej księgowości). Możliwe jest także wprowadzenie nowego dokumentu poprzez skopiowanie dokumentu wprowadzonego wcześniej. Program umożliwia jednoczesne wprowadzenie dokumentu do księgi, odpowiedniego rejestru VAT, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji kosztów przebiegu pojazdów. W programie  możemy tworzyć i automatycznie księgować na koniec roku lub dowolnego miesiąca spis z natury. Program umożliwia rozliczenia pojazdów w oparciu o prowadzone ewidencje przejazdów i kosztów, a także automatyczne księgowania korekt kosztów związanych z eksploatacją pojazdów. W równie prosty sposób księgowane są dowody wewnętrzne. Wprowadzone dokumenty mogą być przeglądane w obrębie bieżącego miesiąca oraz za dowolny okres w obrębie bieżącego roku obrachunkowego. 


Rejestry VAT i rozliczenia z tytułu VAT  

Program umożliwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych i innych artykułów i usług. Zapisu do rejestru możemy dokonywać bezpośrednio, lub wraz z rejestrowaniem dokumentów w księdze. Program umożliwia sporządzenie rejestru za dowolny okres czasu, dla wybranego kontrahenta i wybranych grup operacji. Zestawienia VAT są dostępne w dowolnym momencie pracy z programem, co pozwala na uzyskiwanie natychmiastowej informacji o kwotach podatku po wprowadzeniu każdego dokumentu źródłowego. Na podstawie rejestrów program tworzy deklarację VAT-7 z możliwością wydruku formularza deklaracji i przelewu do urzędu skarbowego. Istnieje możliwość drukowania deklaracji VAT-7 na drukach dostarczanych przez urzędy skarbowe. 


Kadry i Płace

Program zapewnia pełną obsługę umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Pracownik może mieć dowolną ilość umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik. Program pozwala na ewidencje list umów o prace i umów cywilnoprawnych. Umożliwia wystawianie w miesiącu dowolnej ilości list płatniczych np. lista podstawowa, lista dodatkowa itp. Umożliwia przeliczanie archiwalnych realizacji za pomocą tych samych algorytmów, którymi został utworzony. Moduł jest w pełni zintegrowany z resztą systemu eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast widoczna dla modułu Finanse czy Księgowość. Z kolei naliczając listę można korzystać z informacji wprowadzonych w innych modułach: potrącić nierozliczone zaliczki, wyliczyć premię od obrotu itp. 


Łatwe przystosowanie programu do potrzeb firmy/użytkownika

Możliwość prowadzenia kasy i rachunku bankowego, elastyczne konfigurowanie programu poprzez system parametrów i praw użytkowników, definiowanie własnych dokumentów firmy, wybór metody rozliczania towarów w magazynach (Fifo, Lifo, wg wskazanej dostawy oraz z dowolnej lokalizacji), dostosowanie wyglądu okna aplikacji do potrzeb użytkownika, proste i szybkie wyszukiwanie informacji dzięki różnego rodzaju filtrom i ustawieniom programowym, dostosowanie wyświetlania, porządkowania, sumowania drukowanych tabel z danymi do indywidualnych potrzeb, grupowanie towarów oraz kontrahentów wg dowolnych kryteriów, eksport danych do pliku tekstowego, Microsoft Excel, HTML, XML. 


Elastyczna polityka cenowo-rabatowa

Definiowanie cennika, definiowanie grup rabatowych, rabaty procentowe i progowe, określane automatycznie w zależności od wartości dokumentu.

 

Tworzenie raportów kasowych

Rejestracja wszystkich operacji gotówkowych zachodzących w firmie. Pełna i szybka kontrola przepływu gotówki, wystawianie i rejestracja poleceń przelewu, współpraca z bankowymi systemami homebanking, automatyczne rozliczanie dokumentów podczas wystawiania dokumentu sprzedaży, zakupu, korekt, dokumentów kasowych oraz wyciągów bankowych.